Samhällsförändringar och utvecklat RM-arbete

12 februari 2018

Den 6-8 februari anordnade SKFAB en RM-konferens med temat ”Samhällsförändringar och utvecklat RM-arbete”. Målgruppen var säkerhetschefer och försäkringsansvariga i delägarkommunerna.

Konferensen hade fokus på utveckling av RM och det skadeförebyggande arbetet som ska ge input till arbetet såväl ute hos delägarkommunerna som hos SKFAB och hur man kan utveckla arbetssätt och metoder på detta område.

Externa föreläsare hade bjudits som bl.a föreläste om Framtid för kommuner i ett omvärldsperspektiv, Informationssäkerhet, Läget i Sveriges kommuner - (EU) krav och identifierade behov samt Cyberattacker och försäkringsskydd – nuläge o möjligheter.

Under våren 2018 kommer SKFAB att anordna en energikonferens för sina delägare.