Månadsrapporter SKFABHär finns SKFAB:s månadsrapporter. Dessa distribueras till respektive kommunstyrelse och bolagets kontaktpersoner hos delägarkommunerna. 

Månadsrapporten kommer ca sju arbetsdagar in på varje ny månad.

 

Frågor om månadsrapporter besvaras av VD Jan Malmberg, tfn 026-17 99 33, jan.malmberg@skfab.se.