Styrelsemöten 2017


23 feb            Board meeting, Arlanda

19 maj           Annual meetting/Board meeting, Arlanda

28-29 sept    Board meeting, Kiruna

1 dec             Board meeting, Arlanda