Skador

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring kontakta Crawford & Co, tfn 010-410 71 06 eller skicka
e-post till olycksfall@crawco.se

Här finns blanketten för skadeanmälan kollektiv olycksfall.

Villkoret för kollektiv olycksfallsförsäkring finns här.


----------------------------------------------------------------------------------

Skadeanmälan

Skadeanmälan för ansvars- och egendomsskador görs direkt till respektive kommun
Kontaktuppgifter för skadeanmälan hittas via kommunernas hemsidor nedan.

Gävle kommun
www.gavle.se

Helsingborgs Stad
www.helsingborg.se

Kiruna kommun
www.kiruna.se

Piteå kommun
www.pitea.se

Sundsvall kommun
www.sundsvall.se

Trollhättans Stad
www.trollhattan.se

Umeå kommun
www.umea.se

Uppsala kommun
www.uppsala.se

Örnsköldsviks kommun
www.ornskoldsvik.se