Skador

Nedan finner du information om hur du anmäler olycksfallsskada, patientskada samt ansvars- och egendomsskada.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring kontakta Crawford & Co, tfn 010-410 71 06 eller skicka
e-post till olycksfall@crawco.se

Här finns blanketten för skadeanmälan kollektiv olycksfall. Blanketten skickas till:

Crawford & Co/Kommun olycksfall
Box 6044
171 06 Solna
eller via e-post till: olycksfall@crawco.se

Villkoret för kollektiv olycksfallsförsäkring finns här.

----------------------------------------------------------------------------------

Patientförsäkring

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Här finns blanketten för skadeanmälan patientskada.

Blanketten skickas till berörd kommun, för adress se kommunens hemsida nedan, eller till Svenska Kommun Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle.
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Skadeanmälan

Skadeanmälan för ansvars- och egendomsskada samt patientskada görs direkt till respektive kommun

Kontaktuppgifter för skadeanmälan hittas via kommunernas hemsidor nedan. Klicka på länken för att komma till respektive kommuns skadeanmälan. 

Gävle kommun
www.gavle.se

Helsingborgs Stad
www.helsingborg.se

Kiruna kommun
www.kiruna.se

Piteå kommun
www.pitea.se

Sundsvall kommun
www.sundsvall.se

Trollhättans Stad
www.trollhattan.se

Umeå kommun
www.umea.se

Uppsala kommun
www.uppsala.se

Örnsköldsviks kommun
www.ornskoldsvik.se