Stefan Sköld nyanställd skadeansvarig

8 januari 2018

Stefan Sköld har anställts som skadeansvarig på SKFAB.

Han började den 8 januari och kommer närmast ifrån Länsförsäkringar Gävleborg där han arbetat som skadereglerare.

Kontaktuppgifter
Stefan Sköld
Skadeansvarig
026-17 98 09
079-072 90 77
stefan.skold@skfab.se