Stefan Sköld nyanställd skadeansvarig

8 januari 2018

Stefan Sköld har anställts som skadeansvarig på SKFAB.

Han började den 8 januari och kommer närmast ifrån Länsförsäkringar Gävleborg där han arbetat som skadereglerare.

Stefan nås genom Kundteamets e-postbrevlåda: kundteam@skfab.se eller 026-17 80 60 vx.