Rådgivare Risk Management

12 mars 2018

Robert Händel har anställts som rådgivare risk management hos SKFAB.

Robert började den 1 mars och har en bakgrund inom IKEA där han arbetat med riskhantering ibland annat i Ryssland och Asien.

Robert nås via Kundteamets e-post: kundteam@skfab.se eller 026-17 80 60 vx.