SKFABs Fastighets- och bostadskonferens - SKFAB

Fastighets- och bostadskonferens

30 oktober 2017

Den 25-26 oktober anordnade SKFAB en konferensens med temat ”Fastighet och bostad” och målgruppen var förvaltare inom fastighet- och bostadsbolag samt säkerhets- och försäkringsansvariga i delägarkommunerna och kommunala bolagen.


På agendan fanns förutom information om försäkring och skadeförebyggande arbete även externa föreläsare som informerade om bl.a Hot och våld i kommunens organisation, Social oro i Sveriges kommuner samt att Brandskyddsföreningen informerade om höghusbranden i London m.m.
 

Under våren 2018 kommer SKFAB att anordna en energikonferens för sina delägare.