Energikonferens i Sundsvall

23 april 2018

Den 17-19 april anordnade SKFAB en Energikonferens i Sundsvall. Deltog gjorde bl.a säkerhets-/försäkringsansvariga i delägarkommunerna samt försäkrings- och driftansvariga på energibolagen i Gävle, Sundsvall, Kiruna och Trollhättan.

Fokus låg på både kraftvärme och biogas. På programmet stod bl.a aktuell information från de olika energibolagen, information om aktuella energi- och industriskador, lärdom och erfarenheter från inträffade skador m.m.