Koncession

Bolaget har koncession för följande

Direktförsäkring

Grupp e)                                  Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3       Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6 Fartyg
Försäkringsklass 7 Godstransport
Försäkringsklass 10 Motorfordonsansvar 
Försäkringsklass 12 Fartygsansvar
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16                                Annan förmögenhetsskada


Mottagen återförsäkring

Grupp a)     Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3 Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6 Fartyg
Försäkringsklass 7 Godstransport
Försäkringsklass 10 Motorfordonsansvar
Försäkringsklass 12 Fartygsansvar
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet
Livförsäkringsklass 1a Livförsäkring