PUL

Personuppgiftslagen (PuL) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras.

I kolumnen till höger finns information om behandling av personuppgifter hos Svenska Kommun Försäkrings AB.