Bolaget

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2017 sitt femtonde verksamhetsår. Bolaget ägs av följande kommuner med ägarandel inom parantes.

Gävle kommun 7 520 aktier (26,9 %)
Sundsvalls kommun 7 520 aktier (26,9%)
Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %)
Uppsala kommun 1 524 aktier (5,4 %)
Piteå kommun 820 aktier (3,0 %)
Trollhättans Stad 870 aktier (3,1 %)
Helsingborgs Stad 1 774 aktier (6,3 %)
Trondheim kommune 4 800 aktier (17,1 %)
Örnsköldsviks kommun 786 aktier (2,8 %)
Umeå kommun 1 524 aktier (5,4 %)


Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd.

Dessutom koordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand. SKFAB är enligt sin bolagsordning förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen.

Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle.


Bolaget har koncession för följande


Direkt försäkring

Grupp e)                                                               Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3       Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6 Fartyg
Försäkringsklass 7 Godstransport
Försäkringsklass 10 Motorfordonsansvar 
Försäkringsklass 12 Fartygsansvar
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16                                Annan förmögenhetsskada


Mottagen återförsäkring

Grupp a)     Olycksfalls- och sjukförsäkring
Grupp e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 3 Landfordon (andra än spårfordon)
Försäkringsklass 6 Fartyg
Försäkringsklass 7 Godstransport
Försäkringsklass 10 Motorfordonsansvar
Försäkringsklass 12 Fartygsansvar
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet
Livförsäkringsklass 1a Livförsäkring


Bolaget skall vidareverka som en organiserande och koordinerande part för skadeförebyggande arbete inom aktieägande kommuner- utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring till aktieägarna - sträva efter att vidareutveckla aktieägarnas kompetens som återförsäkringskund.