Garde AS

Garde AS er et uavhengig og selvstendig forsikringsmeglerselskap, med lokal tilknytning til Trondheim. Vår virksomhet er godkjent av Kredittilsynet og underlagt Lov om Forsikringsmegling av 1.1.2006.

Våre kunder er et bredt spektrum av virksomheter i privat og offentlig sektor – både på skade-, person- og pensjonsområdet.

Vi er en nøytral medspiller, og våre oppgaver er blant annet å:

- være en god og objektiv rådgiver i forsikringsspørsmål

- ivareta bedriftenes interesser i forhold til de ulike forsikringsselskapene

- bidra til at bedriftene har lavest mulig kostnader for det sikkerhetsnettet de ønsker  

Garde AS har i dag 17 medarbeidere som alle har mange års erfaring fra både forsikringsselskap og meglerselskap. Selskapet ble etablert 01.11.2003, og overtok Factor Insurance Brokers AS sin avdeling i Trondheim pr. 01.02.2009.